wtorek, 06 grudzień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Rolnictwo

Prace związane z obsługą ciągników, agregatów, kombajnów, prace na drzewach, remontowo-budowlane, załadunkowe i wyładunkowe wymagają poruszania się na wysokości. Dotyczy to także korzystania z różnego rodzaju zbiorników w zagłębieniach, użytkowania pomieszczeń magazynowych na strychach i w piwnicach, zabudowań inwentarskich oraz mieszkalnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wyposażenie budynków i maszyn oraz używanie obuwia antypoślizgowego – pamiętajmy, iż do wszelkich prac na wysokości, wykorzystujemy drabiny.

Czytaj więcej: Bezpieczna praca na wysokości
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w raporcie X ogłosił na terenie Gminy Męcinka wystąpienie suszy na uprawach: na gruntach I kategorii:
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
Mając na uwadze powyższe poszkodowani rolnicy mogą składać do tut. urzędu Wnioski Producentów Rolnych o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Wnioski te dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka , w pokoju nr 11- sekretariat oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.
Załączniki:
mapa kategorii glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
wersja tabelaryczna - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0205032/
Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wójt Gminy nie ma podstaw do stwierdzania własnoręczności podpisu na zawieranych przez mieszkańców umowach dzierżawy.


Na podstawie z art. 96 ustawy z dn. 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, poświadczenia własnoręczności podpisu, może dokonać tylko notariusz.
Wyjątek stanowią niektóre czynności określone w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu upoważnieni są: wójt, burmistrz, prezydent miasta:
 • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
 • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.
Wobec powyższego, poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane w przepisach prawa, dlatego też nie ma podstaw do takiego potwierdzenia. Czynność ta nie ma wiec mocy prawnej.

Podstawa prawna:
 • ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 540 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185).
Wójt Gminy
Męcinka Mirosław Brzozowski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w dniu 2 sierpnia 2019 r. w raporcie VIII ogłosił na terenie Gminy Męcinka wystąpienie suszy na uprawach:

na gruntach I kategorii:

 • zboża ozime
 • zboża jare
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • ziemniak
 • chmiel
 • tytoń
 • warzywa gruntowe
 • krzewy owocowe
 • drzewa owocowe
 • truskawki
 • rośliny strączkowe

na gruntach II kategorii:

 • zboża ozime
 • zboża jare
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • ziemniak
 • burakcukrowy
 • chmiel
 • tytoń
 • warzywa gruntowe
 • krzewy owocowe
 • drzewa owocowe
 • truskawki
 • rośliny strączkowe
na gruntach III kategorii:
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • tytoń
 • krzewy owocowe
 • rośliny strączkowe

na gruntach IV kategorii:

 • krzewy owocowe
Mając na uwadze powyższe poszkodowani rolnicy mogą składać do tut. urzędu Wnioski Producentów Rolnych o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski te dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka , w pokoju nr 11- sekretariat oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.

Załączniki:
mapa kategorii glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
wersja tabelaryczna- http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0205032/

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w dniu 13 sierpnia 2019 r. w raporcie IX ogłosił na terenie Gminy Męcinka wystąpienie suszy na uprawach:

na gruntach I kategorii:

 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • ziemniak
 • chmiel
 • tytoń
 • warzywa gruntowe
 • krzewy owocowe
 • rośliny strączkowe

na gruntach II kategorii:

 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • tytoń
 • warzywa gruntowe
 • krzewy owocowe
 • rośliny strączkowe

Mając na uwadze powyższe poszkodowani rolnicy mogą składać do tut. urzędu Wnioski Producentów Rolnych o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski te dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka , w pokoju nr 11- sekretariat oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.

Załączniki:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w dniu 23 lipca 2019 r. w raporcie VII ogłosił na terenie Gminy Męcinka zagrożenie wystąpienia suszy na uprawach:

na gruntach I kategorii:
- zboża jare
- kukurydza na ziarno
- kukurydza na kiszonkę
- krzewy owocowe
- rośliny strączkowe

na gruntach II kategorii:
- krzewy owocowe

Mając na uwadze powyższe poszkodowani rolnicy do dnia 02.08.2019r. mogą składać do tut. urzędu Wnioski Producentów Rolnych o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski te dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka , w pokoju nr 11- sekretariat oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.

Załączniki:
- mapa kategorii glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
- wersja tabelaryczna - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0205032/

Wójt Gminy Męcinka informuje, że dnia 12.07.2019 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłosił zagrożenie suszą na terenie Gminy Męcinka.
Susza obejmuje:
 1. zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe- na gruntach I kategorii,
 2. rzepak i rzepik- na gruntach II kategorii.
W związku z powyższym od dnia 15.07.2019 r. do dnia 22.07.2019 r. w sekretariacie urzędu gminy przyjmowane będą wnioski wraz z oświadczeniami o szacowanie szkód od producentów rolnych, których uprawy zostały ujęte w ogłoszeniu IUNG w Puławach.
W załączeniu linki do pobrania dokumentów:
Szczegółowe informacje, akty prawne, wzory dokumentów dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych zamieszczone są na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod adresem: www.duw.pl
Załącznik:
- Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb
- pismo Dyrektora Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska DUW

Logo KRUSKażdego roku notuje się w Polsce kilka tysięcy zachorowań na boreliozę. Zagrożenie ugryzieniem przez kleszcza dotyczy praktycznie całego kraju. Aktywność kleszczy występuje między majem a listopadem, a najwięcej zachorowań notuje się od maja do sierpnia. Nie każdy kleszcz jest nosicielem chorobotwórczych mikroorganizmów. Nie zawsze podczas ukąszenia musi dojść do zakażenia.

Pobierz artykuł (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie