czwartek, 25 lipiec 2024 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

 

1. Udzielone świadczenia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
ZASIŁKI CELOWE

ZASIŁKI OKRESOWE

ZASIŁKI STAŁE

DPS

USŁUGI OPIEKUŃCZE

OSOBY SKIEROWANE DO OŚR.WSP

POMOC RZECZOWA

WYNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI

SPRAWIENIE POGRZEBU

SCHRONIENIE

I

ilość

14

30

31

11

0

0

0

5

0

0

kwota

4360

10984,37

17413,64

24291,66

0

0

0

1260

0

0

II

ilość

11

34

30

10

0

0

0

5

0

0

kwota

5090

11981,62

18340,89

22804,21

0

0

0

1260

0

0

III

ilość

14

34

30

11

0

0

0

5

0

0

kwota

4350

14505,65

16405,63

24230,61

0

0

0

1260

0

0

IV

ilość

13

33

30

11

0

0

0

4

0

0

kwota

2700

12540,37

16405,63

30721,62

0

0

0

760

0

0

V

ilość

8

32

30

11

0

0

0

4

0

0

kwota

3430

12233,47

15115,63

28337,58

0

0

0

760

0

0

VI

ilość

13

29

31

11

0

0

0

4

0

0

kwota

3700

10091,30

15760,63

27996,73

0

0

0

760

0

0

VII

ilość

11

28

29

11

0

0

0

4

0

0

kwota

3670

10347,09

14758,89

28095,35

0

0

0

760

0

0

VIII

ilość

16

29

30

11

0

0

0

4
0

kwota

4713,41

12168,66

114878,09

27860,14

0

0

0

760

0

0

IX

ilość

16

38

30

11

0

0

0

4
0

kwota

3949,99

12029,32

14705,85

28017,88

0

0

0

760

0

0

X

ilość

16

32

30

11

0

1

0

4

0

0

kwota

5650

11865,20

14705,85

28017,88

0

0

0

760

0

0

XI

ilość

13

30

30

11 0

1

0

4

0

0

kwota

4520,30

11688,70

15350,85

28017,88

0

0

0

760

0

0

XII

ilość

19

32

31

11

0

0

0

4

0

0

kwota

6550

13208,15

15995,85

28017,88

0

0

0

760

0

0

 

2. Przyznane świadczenia na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966, poz. 984)
 

  Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny
ilość 2  2
kwota  522,46  36,96
II ilość 2  2
kwota  522,46  36,96
III
ilość  1 1
kwota  280,76  18,48

IV

ilość  1 1
kwota  313,40  18,81

V

ilość

 1 1

kwota

 313,40  18,81
VI

ilość

 1 1

kwota

 313,40  18,81
VII

ilość

   

kwota

   
 VIII  ilość    

 kwota

   
 IX

 ilość

   

 kwota

   
 X   ilość    
  kwota    
 XI   ilość    
  kwota    
 XII  ilość    
 kwota    


2. Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu”

Rodzaj świadczenia

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Koszty programu ogółem

389,50

910

1069,50

1023

976,50

1023

4410

0

909

1113

1334

1403

Rzeczywista liczba osób objętych programem w tym:

8

11

11

11

11

11

21

0

12

11

13

13

- w formie zasiłku celowego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 
3. Udzielone świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

RODZAJ

ŚWIADCZENIA

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

KW

ILOŚĆ

KW

ILOŚĆ

KW

ILOŚĆ

KW

IILOŚĆ

KW

ILOŚĆ

KW

ILOŚĆ

KW

ILOŚĆ

KW

ILOŚĆ

KW

ILOŚĆ

KW

ILOŚĆ

KW

IILOŚĆ

KW

ILOŚĆ

ZASIŁKI RODZINNE

19848,00

169

19600,00

167

22193,82

205

18431,82

205

21888,82

202

21255,82

197

21729,98

198

21243,46

201

20895,34

204

20563,34

204

15632,79

153

16376,87

164

DODATEK DO ZASIŁKU RODZ. Z TYTUŁ. URODZENIA DZIECKA

3000,00

3

1000,00

1

0

0

0

0

0

0

1000,00

1

2000,00

2

0

0

1000,00

1

1000,00

1

1000,00

1

1000,00

1

DODATEK DO ZASIŁKU RODZ. Z TYTUŁ. OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

800,00

2

800,00

2

800,00

2

1200,00

3

1200,00

3

1200,00

3

1200,00

3

1200,00

3

800,00

2

800,00

2

400,00

1

400,00

1

DODATEK DO ZASIŁKU RODZ. Z TYTUŁ. SAMOTNEGO WYCH. DZIECKA

1930,00

10

1350,00

7

2123,00

11

1544,00

8

1544,00

8

1544,00

8

1544,00

8

1351,00

7

1351,00

7

1158,00

6

386,00

2

1158,00

6

DODATEK DO ZASIŁKU RODZ. Z TYTUŁ. KSZTAŁCENIA I REHAB,

860,00

8

860,00

8

860

8

860,00

8

860,00

8

860

8

860,00

8

860

8

860,00

8

750,00

7

420,00

4

420,00

4

DODATEK DO ZASIŁKU RODZ. Z TYTUŁ. ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11800,00

118

0

0

0

0

0

0

DODATEK DO ZASIŁKU RODZ. Z TYTUŁ. WYCHOWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

2375,00

25

2375,00

35

2470,00

26

2565,00

27

2470,00

26

2470,00

26

2660,00

28

2660,00

28

2280,00

24

2185,00

23

1900,00

20

1805,00

19

DODATEK DO ZASIŁKU RODZ. Z TYTUŁ. PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

2622,00

38

2553,00

37

2622,00

38

2484,00

36

2484,00

36

2277,00

33

0

0

0

0

2597,00

37

2666,00

38

1725,00

25

1863,00

27

ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE

24821,60

115

23998,24

111

24605,76

114

25037,44

116

23958,24

111

24821,60

115

25037,44

116

25469,12

118

23742,40

134

25037,44

116

24821,60

115

24605,76

114

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE

27594,00

14

27994,00

14

27994,00

14

27594,00

14

27594,00

14

49693,50

26

29565,00

15

29565,00

15

35478,00

18

48778,60

27

27594,00

14

27594,00

14

ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

9226,00

11

10838,70

11

13608,50

15

11000,00

11

11000,00

11

12161,30

13

15499,00

17

14290,40

15

13800,00

14

13064,60

14

14800,10

16

11742,10

13

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1240,00

2

1240,00

2

1860,00

3

1860,00

3

1860,00

3

1860,00

3

1860,00

3

1860,00

3

1860,00

3

1240,00

2

1240,00

2

124,00

2

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

620,00

1

620,00

1

620,00

1

620,00

1

620,00

1

620,00

1

620,00

1

620,00

1

620,00

1

620,00

1

620,00

1

620,00

1

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU UR. DZIECKA

5000,00

5

3000,00

3

7000,00

7

3000,00

3

0

0

1000,00

1

5000,00

5

3000,00

3

2000,00

2

2000,00

2

5000,00

5

4000,00

4

RAZEM

107990,29

445

103846,63

431

113469,08

465

107070,26

456

102582,06

444

152018,58

510

118999,14

435

110128,18

426

129318,42

578

132629,40

475

103,200,68

381

100485,92

3924. Świadczenia alimentacyjne przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021r. poz. 877 ze zm.)

  Fundusz alimentacyjny,
Kwoty zwrócone
przez dłużników
alimentacyjnych
Styczeń ilość 23  2938,63
kwota  12 998,76
Luty ilość  23  5114,26
kwota  12 998,76
Marzec ilość 23 6301,49
kwota  12 998,76
Kwiecień ilość  23  4478,80
kwota  12 998,76
Maj ilość  23  7525,87
kwota  12 998,76
Czerwiec ilość 23  5623,31
kwota  12 998,76
Lipiec ilość  23  5542,22
kwota  13 098,76
 Sierpień  ilość  21  4406,30
 kwota  11 698,76
 Wrzesień  ilość  19  5148,10
 kwota  10 198,76
 Październik   ilość 15  3556,48
  kwota  8 544,26
 Listpad   ilość  19  7986,77
  kwota  12 677,99
 Grudzień  ilość  20  6248,42
kwota  11 344,26


4. Świadczenie wychowawcze wypłacone w 2021r.Świadczenia wychowawcze

Styczeń

ilość

894

kwota

443 968

Luty

ilość

905

kwota

451 885

Marzec

ilość

898

kwota

447 496

Kwiecień

ilość

908

kwota

451 144

Maj

ilość

911

kwota

454 734

Czerwiec

ilość

940

kwota

467 775

Lipiec

ilość

963

kwota

480 364

 Sierpień

 ilość

908

kwota

453 420

 Wrzesień

 ilość

955

kwota

475 267

 Październik

ilość

993

kwota

493 953

 Listopad

ilość

928

kwota

461 097

 Grudzień

ilość

940

kwota

469 576protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie