czwartek, 25 lipiec 2024 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Od 18 września 2023r. zostanie uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych.

Będzie to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rozszerzeniu ulegnie zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzacj źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Wymagać to będzie uzyskania od właścicieli, zarządców i administratorów określonych informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dotąd dla służby kominiarskiej. Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
Ponadto przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków (format PDF)
Załącznik - Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła (format PDF)
Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie