czwartek, 30, maj 2024

Uwaga Komunikat!

 
Informujemy, iż z powodu awarii pojazdu odbierającego odpady komunalne termin odbioru odpadów zmieszanych planowany na dzień 17 kwietnia 2024 r. zostaje przesunięty na 18 kwietnia 2024 r.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o aktualnych stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają na dotychczasowym poziomie:
  • odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny – 28 zł/miesiąc/1 os.
  • odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny wraz z kompostowaniem odpadów we własnym zakresie ( dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – 27 zł/miesiąc/1 os.
  • gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny – stawka podwyższona – 56 zł./miesiąc/1 os.

Aktualne harmonogramy opłat dostępne są w urzędzie gminy - pokój nr 6
(nie będą wysyłane pocztą do wszystkich mieszkańców)

Informacja - zaległy odbiór odpadów z papieru nastąpi w dniach od 29 do 31 stycznia 2024 r. wraz z odpadami z tworzyw sztucznych i metali

 

Informujemy, że zaległy odbiór odpadów z papieru nastąpi w dniach od 29 do 31 stycznia 2024 r. wraz z odpadami z tworzyw sztucznych i metali.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

plakat

Informacja - zaległy odbiór odpadów zmieszanych oraz bio

 

Informujemy, że zaległy odbiór odpadów zmieszanych oraz bio
nastąpi w dniu 09.12.2023 r. (sobota)

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Top!
Top!