sobota, 02, grudzień 2023

Darmowa gra edukacyjna dla dzieci na smartfony i tablety

 
Darmowa gra edukacyjna dla dzieci na smartfony i tablety

"Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci jak chronić środowisko, by żyć w czystej okolicy. Pobierz bezpłatną grę na smartfona lub tablet, zagraj z dzieckiem w „Posegreguj śmieci”. Sprawdź, kto zostanie domowym mistrzem w segregacji odpadów ?"

Więcej na http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ekogry.html - m.in. gra do pobrania

Warsztaty ekologiczne pierwszaków

 
edukacja pierwszoklasisty
20 listopada 2012r. uczniowie klasy I Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Męcince uczestniczyli w warsztatach ekologicznych pt. „Dobre rady na odpady”. Zajęcia dla pierwszaków poprowadziła pani Grażyna Kuras z Fundacji „Zielona Akcja”, a ich głównym celem było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci. Uczniowie dowiedzieli się, jak zmniejszyć ilość wytwarzanych w naszych domach odpadów i co należy z nimi zrobić, jak przetworzyć m.in.: szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne, odpady z metali oraz jak każdy z nas może dbać o środowisko. Wiedza przyrodnicza przekazywana była poprzez praktyczne działanie i zabawę, dlatego też była ciekawa dla dzieci i z pewnością łatwo ją przyswoiły. Warto zwracać uwagę dzieciom na problem gospodarki odpadowej, uczyć odpowiednich postaw i kształtować pozytywne nawyki od najmłodszych lat, by w konsekwencji wychować świadomego mieszkańca naszej gminy czy powiatu.

Konkurs „Chronimy środowisko..."

 

W kalendarz Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Męcince wpisał się konkurs „Chronimy środowisko – zbieramy surowce wtórne”, organizowany przez szkolną bibliotekarkę Agnieszkę Śmiłowską przy udziale wychowawców poszczególnych klas. W tym roku konkurs ten realizowany był we współpracy z Towarzystwem Miłośników Piotrowic w ramach projektu „Zapamiętaj! Nie śmiecimy! Z odpadami sobie radzimy!” w kampanii informacyjno – edukacyjnej pn. „Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków”.

Śmiecenie odpada

 
Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Jak wynika z badań, 80 procent odpadów w naszych pojemnikach to cenne surowce, które można przetworzyć. Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego sytemu , który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecenie środowiska.

Czytaj więcej: Śmiecenie odpada

Pomóżmy Ekologom

 
Pod takim hasłem odbywały się zajęcia laboratoryjne w CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu dla uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej w Męcince. Nauczyciele tej placówki dbają o to, by jak najczęściej korzystać z z tej atrakcyjnej formy zajęć przyrodniczych i ekologicznych. Tym razem mali ekolodzy pracując w niewielkich grupkach, wykonywali doświadczenia, które pokazały im, w jaki sposób kwaśny deszcz oddziałuje na organizmy żywe, jakie szkody dla środowiska naturalnego i klimatu naszej planety ma efekt cieplarniany, jaki wpływ na nasze zdrowie ma dziura ozonowa i smog. Ciekawym doświadczeniem było także badanie zanieczyszczeń wody. Uczniowie bardzo aktywnie pracowali podczas wykonywania doświadczeń w laboratorium, wyciągali prawidłowe wnioski, próbowali znaleźć sposoby, by chronić naszą planetę przed tymi katastrofalnymi zjawiskami. Młodzi ekolodzy uznali, że najważniejszą rzeczą jest uświadomienie wszystkim ludziom, jakie zagrożenia niosą ze sobą te zjawiska. Świetną okazją, by mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, jest realizowany w Zespole Szkół w Męcince, projekt ekologiczny EKOSZKOŁA 2009.

Mali ekolodzy

 
W ramach realizacji projektu ekologicznego Odpady uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcince cyklicznie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystycznej w Myśliborzu , podnosząc swoją wiedzę i umiejętności ekologiczne. Dnia 06.02.2009 r. uczniowie klas III pod opieką wychowawców i pracowników ośrodka doskonalili umiejętności związane z segregowaniem śmieci. Uczniowie reprezentowali wysoki poziom zdobytej wiedzy, gdyż świetnie potrafili rozpoznawać rodzaje odpadów, także tych niebezpiecznych (leki, odpady radioaktywne, odpady zawierające metale ciężkie). Uczniowie sprawdzili się także podczas zajęć praktycznych. Bardzo cieszy fakt, że poziom wiedzy naszych uczniów, pozwala na to, by odnosili w tej dziedzinie sukcesy. Po raz pierwszy uczestniczyli w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Odpadach. Drużyna, złożona z trzech zawodników, którymi byli Kinga Sekuła kl. III, Wiktoria Salamon kl.V, Łukasz Chudzik kl.VI, zdobyli dla nas zaszczytne IV miejsce.

Przyroda uczy najpiękniej...

 
To tytuł kolejnej edycji projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, do którego włączyli się uczniowie Zespołu Szkół w Męcince. Tradycją szkoły jest troska o środowisko naturalne. Trudno dbać o przyrodę, kiedy zna się ją tylko z kart podręcznika. Dlatego też, nauczyciele placówki , wyruszają z uczniami w teren , by podziwiać urodę pięknych, polskich krajobrazów i poznawać tajniki przyrody. Jest to także świetna okazja do tego, by każdy chętny uczeń mógł zdobywać odznakę PTTK "Turysta Przyrodnik".

Zielone godziny

 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Męcince  nie są z pewnością pierwszymi, którzy mówią, że żyjemy w czasach szczególnych wyzwań ekologicznych. Zmagamy się z globalnym ociepleniem, wycinaniem nie tylko lasów tropikalnych, ale i polskich lasów, niszczeniem wyjątkowych gatunków flory i fauny, zanieczyszczeniami wody, powietrza i gleby.

Nie jesteśmy tylko takimi ekologami, którzy o tym mówią, ale tymi, którzy też aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska. Program edukacyjny Ekozespoły działa w Zespole Szkół w Męcince od kilku miesięcy i angażuje uczniów do wprowadzania ekologicznych nawyków w ich życiu codziennym. Szczególnie ważnym dla nas działaniem jest zmniejszenie wytwarzania odpadów, niższe zużycie energii i wody, ochrona bioróżnorodności. Uczniowie  przeprowadzili na terenie szkoły i w domach audyty energetyczne, organizują m. in. zbiórki zużytych telefonów komórkowych, biorą udział w konkursach ekologicznych organizowanych w szkole i poza nią. Opracowują plakaty i prezentacje promujące odnawialne źródła energii, mobilizują swoją postawą i działaniami do oszczędnego gospodarowania energią i zasobami wodnymi w szkole i w domu.

Czytaj więcej: Zielone godziny

Zielona Energia

 
zielona energia
W poniedziałek  11.04.2011 r. 25-osobowa grupa uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Męcince, pod opieką p. Zofii Głowiak i p. Jadwigi Łękawskiej, ponownie odwiedziła Multicentrum w Jaworze. Tym razem tematem przewodnim zajęć była energia odnawialna, wykorzystanie jej we współczesnym świecie i sposoby jej oszczędzania. Uczniowie zapoznali się z miniaturami urządzeń wytwarzających „zieloną energię”, wykonali wiele doświadczeń umożliwiających zrozumienie sposobu ich działania, doskonalili umiejętności posługiwania się urządzeniami pomiarowymi.

Z energią w tle

 
z energia w tleRozwój cywilizacyjny, który miał nam zapewnić lepszą jakość życia, stał się źródłem jednego z największych obecnie problemów naszej Ziemi. Uczniowie klasy 5a Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Męcince wraz z opiekunami Jadwigą Łękawską i Agnieszką Śmiłowską wzięli udział w wycieczce, której tematem przewodnim były odnawialne źródła energii.

Energetyczne zasoby nieodnawialne naszej planety ciągle się kurczą i pociągają za sobą ogromne zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Uczniowie ZS w Męcince prowadzą kampanię energetyczną, której celem jest uświadomienie potrzeby energii i rozwoju źródeł odnawialnych. W czwartek 30 marca zwiedzili zaporę na Nysie Szalonej w Słupie, która zaliczana jest do Małych Elektrowni Wodnych o mocy 35 kW. Kierownik Jerzy Szełemiej w interesujący sposób opowiedział o pracy turbin i oprowadził uczniów po tamie. Atrakcją było zejście do wnętrza budowli i obejrzenie urządzeń hydrotechnicznych oraz wszystkiego, co zapora kryje w środku.
Na wzgórzu nad zalewem stoi także jedyna w okolicy elektrownia wiatrowa o mocy 160 kW. Z dużym zainteresowaniem uczniowie oglądali metalowego kolosa.
Top!
Top!