niedziela, 24, wrzesień 2023

Informacja ws. dostarczenia pojemników

 
Informujemy, że w najbliższych dniach rozpocznie się bezpłatna dostawa pojemników na odpady zmieszane oraz worków do segregacji odpadów dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Męcinka. Dystrybucja prowadzona będzie przez firmę odbierającą odpady komunalne od 02.01.2020 r. z terenu gminy – PGK SANIKOM Sp. z o.o.

Informacja ws. odbioru odpadów

 
Informujemy, iż odbiór odpadów: szkła i plastiku zaplanowany na dzień dzisiejszy tj. 06.12.2019 r. z miejscowości Męcinka ( część od strony Chroślic) i Chroślice zostaje wydłużony do dnia 07.12.2019 r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zbiórka sprzętu RTV i AGD z terenu Gminy Męcinka - grudzień 2019

 
Informujemy, że w dniach 10-11 grudnia 2019 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD wg poniższego harmonogramu:
  • 10 grudzień 2019 r. (wtorek) - Przybyłowice, Małuszów, Słup/Słup Osiedle, Chroślice, Męcinka, Nowa Męcinka, Bogaczów, Piotrowice/Piotrowice Osiedle, Chełmiec, Jerzyków
  • 11 grudzień 2019 r. (środa)- Kondratów, Stanisławów/ Stanisławów Osiedle, Sichów, Sichówek, Pomocne, Kol. Raczyce, Myślinów, Muchów
Odbiór sprzed posesji od godz. 7.00 Zużyty sprzęt RTV i AGD powinien być kompletny - nie będą odbierane obudowy od telewizorów lodówek i innego zdemontowanego sprzętu

Frma prowadząca odbiór odpadów – zastrzega sobie prawo nie przyjęcia części odpadów wystawionych przez mieszkańców w następujących przypadkach: – jeśli odpady są znacząco brudne, – jeśli przyniesione odpady nie stanowią odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, – jeśli odpady poddane były procesom demontażu i stanowią elementy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Firma odbierająca odpady REMONDIS Legnica Sp. z o.o. ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice Tel. 76 852 28 59

Informacja o dystrybucji worków

 
Informujemy, że worki przeznaczone do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych dla mieszkańców sołectw:
- Chełmiec, Chroślice, Kondratów, Małuszów, Muchów, Myślinów, Piotrowice, Pomocne , Sichów, Przybyłowice, Sichówek, Słup i Stanisławów
- zostały przekazane do dystrybucji sołtysom wsi.

Mieszkańcy sołectwa Męcinka mogą odbierać worki w Urzędzie Gminy w Męcince w godzinach pracy urzędu, pok. nr 6.
Top!
Top!