sobota, 02, grudzień 2023

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

 
 w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Treść wytycznych
Top!
Top!