wtorek, 05 grudzień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działajacym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnienie.

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych w tym dzieci, dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Męcinka realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

W 2016 roku można składać wnioski o:

  1. Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny
  2. Bariery architektoniczne
  3. Sport, kultura – rekreacja
  4. Wniosek na przedmioty ortopedyczne
  5. Wniosek na turnusy
  6. Wniosek na likwidowanie barier w komunikowaniu.

Wnioski można składać od 01 marca 2016 r.. Kryteria przyznawania dofinansowania w Powiecie Jaworskim na 2016 r. zostaną określone po otrzymaniu środków finansowych z PFRON.

Szczególowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, którego siedziba mieści się przy ul. Szpitalna 12a; tel. 76 871 14 11; adres internetowy www.pcpr-jawor.pl gdzie można pobrać druki.

Informacji udziela również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince z siedzibą Męcinka 85; tel. 76 871 80 97.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince służą pomocą w uzyskaniu i wypełnieniu wniosków.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie