czwartek, 25 lipiec 2024 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Opieka zdrowotna

UCHWAŁA NR LXXII/361/23 RADY POWIATU JAWORSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających
na terenie powiatu jaworskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Jawora, Burmistrza Bolkowa, Wójta Gminy Męcinka, Wójta Gminy Mściwojów, Wójta Gminy Paszowice, Wójta Gminy Wądroże Wielkie i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

ZOBACZ - dyżury aptek, załącznik nr i nr 2 do Uchawły (format PDF)

Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Piotrowicach

Piotrowice nr 113
tel. 76 870 88 78
Rejestracja pacjentów
od poniedziałku
do piątku 8.00 – 18.00

Więcej informacji
Punkt Lekarski w Pomocnem
Punkt Lekarski
w Pomocnem


Pomocne nr 51
tel. 76 870 89 78
Rejestracja pacjentów
poniedziałek  8.00 – 15.00
czwartek 12.30 – 18.00
Punkt Lekarski w Męcince
Punkt Lekarski
w Męcince


Męcinka nr 85
tel. 76 870 86 78
Rejestracja pacjentów
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek 8.00 – 15.00
środa od 8.00 do 10.30 i od 15.00 do 18.00

WYKAZ LEKARZY:

 • Leszek Nawracaj
  specjalista neurolog
 • Małgorzata Szmerło-Biała
  lekarz rodzinny
 • Jan Woydyłło
  pediatra, lekarz rodzinny
 • Kinga Bałut
  lekarz w trakcie specjalizacji
 • Krystian Krzemianowski – radiolog, co dwa tygodnie w czwartki od 14:30

USŁUGI KOMERCYJNE:

 • Joanna Plutecka - endokrynolog, dwa razy w miesiącu
 • Maciej Banasiak - kardiolog, raz w miesiącu
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie