piątek, 09 grudzień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Fundusze Europejskie

logo

logo ue


Gmina Męcinka finalizuje wdrażanie projektu w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.
Celem projektu jest rozwój cyfrowy gminnego samorządu i wzmocnienie jego informatycznej odporności na zagrożenia. Dlatego też w jego ramach dokonano zakupu nowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz wykonano audyt bezpieczeństwa informatycznego. Przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych przez urząd danych.

Na ten cel pozyskano dotację zewnętrzną w wysokości 100.000 zł,
a całkowita wartość zadania po realizacji procedury przetargowej wyniosła 142.183,08 zł

logo Cyfrowa Gmina projekt

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie