piątek, 22 wrzesień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Rolnictwo

logo akcji„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że substancje niebezpieczne są magazynowane i stosowane w dużych ilościach. Każdy z wymienionych wyżej środków produkcji niewłaściwie użyty, magazynowany czy transportowany, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, jak również negatywnie oddziaływać na inne pożyteczne organizmy żywe, ponieważ środki te zawierają wiele substancji toksycznych. Niestety, często bagatelizuje się zasady bezpieczeństwa pracy podczas ich stosowania – narażając w ten sposób życie i zdrowie nie tylko własne, ale także osób postronnych.
Najgroźniejsze są zatrucia ostre  wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu. W innych przypadkach, skutki oddziaływania tych substancji to zatrucia przewlekle, powstające na skutek kumulowania się w organizmie małych dawek substancji niebezpiecznych przez dłuższy okres czasu. Ich efektem są problemy zdrowotne ujawniające się po upływie nawet kilku, czy kilkunastu lat, niezwykle trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości.

10 PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI:

 1. Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem, z legalnych źródeł.
 2. Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych tam zaleceń.
 3.  
 4. Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
 5. Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.
 6. Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom.
 7.  
 8. Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
 9. Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
 10. Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniem zgodnie z instrukcją.
 11. Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.
 12. Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego spożycia, kontaktu oraz zatrucia niebezpieczną substancją. 

Materiały źródłowe - broszury prewencyjne KRUS

Opracowała:
Samodzielny Inspektor Danuta Rydz, PT KRUS w Legnicy

W związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie do 14 sierpnia 2023 r. trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Ta pomoc uruchomiona została w ramach wsparcia dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Beneficjenci, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym miedzy 25 maia a 10 linca 2023 r.. a chcą skorzystać z nowei oferty pomocy, musza wycofać dostarczone wcześniej dokumenty.

Pełna treść informacji

WIORiN Oddział Jawor przypomina o zasadach przemieszczania ziemniaków innych niż sadzeniaki wyprodukowanych w Polsce do innych Państw Członkowskich UE.

Od 15 lipca 2022 w przypadku ziemniaków wyprodukowanych w Polsce (towarowych, konsumpcyjnych, przemysłowych) przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii wymagane jest zaopatrzenie każdej partii takich ziemniaków w paszport roślin. Paszport taki jest wydawany przez WIORiN po przeprowadzeniu badań potwierdzających, że ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus ( bakterioza pierścieniowa).

Paszport roślin jest dokumentem , który należy dołączyć do każdej jednostki handlowej (worek, big-bag) ziemniaków, a w przypadku transportu bulw luzem powinien być on dołączony do dokumentu towarzyszącemu przesyłce. PIORłKl Ziemniaki powinny być także oznakowane numerem producenta (wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzony przez PIORiN), który potwierdza, że bulwy były wyprodukowane przez urzędowo zarejstrowanego producenta.

Pełna treść komunikatu

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie