sobota, 23 wrzesień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Informujemy również, że Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"ŚWIADCZY DORADZTWO DLA ZAINTERESOWANYCH WNIOSKODAWCÓW, KTÓRE POTRWA PRZEZ CAŁY OKRES OGŁOSZENIA DO 17 WRZEŚNIA 2019R.

W PONIEDZIAŁEK 9 WRZEŚNIA 2019 R. OD GODZ. 12.00 W URZĘDZIE GMINY W MŚCIWOJOWIE W SALI NARAD ZOSTANIE ZORGANIZOWANE SPOTKANIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PARAFII, które mogą ubiegać się o środki w ramach konkursu na Infrastrukturę niekomercyjną w ramach naboru 17/2019 lub aplikować do naboru uzupełniającego na grant do konkursu nr 4/2019/G.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 16/2019 z dn. 03.09.2019r. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (format PDF)
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 17/2019 z dn. 03.09.2019r. ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie