poniedziałek, 25 wrzesień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Cel projektu i jego odbiorcy

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MMŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz ich pracowników, pod warunkiem posiadania siedziby i/lub oddziału przedsiębiorstwa w powiatach: złotoryjskim, jaworskim, wałbrzyskim, świdnickim oraz w mieście Wałbrzych.

Formy wsparcia

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

1) doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych (w biurze projektu lub u przedsiębiorcy)

oraz

2) dofinansowanie wybranych usług rozwojowych (usług doradczych, szkoleniowych) pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności

Wysokość dofinansowania

Minimalna wysokość dofinansowania usługi rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania maksymalnie do poziomu 80% z poniższymi zastrzeżeniami:

-      poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia,

-      przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia,

-      średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie przekroczy 25 000 PLN.

Finansowanie usług rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się
z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.

Szczegóły dotyczące realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej www.warr.pl

PLAKAT A3 WARR v02


protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie