niedziela, 24 wrzesień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Plakat dotacje

Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka informuje, iż realizuje projekt „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiaty: lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski oraz ząbkowicki. 

I Nabór dokumentów rekrutacyjnych został ogłoszony na stronie: www.brcon.pl w zakładce Aktualności, natomiast szczegółowe informacje na temat projektu, jak również dostęp do wszystkich dokumentów projektowych, znajduje się na stronie: http://www.brcon.pl/kierunek-przedsiebiorczosc-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/  


Powiększ plakat (fomrat PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie