sobota, 23 wrzesień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
Działając na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024”. Celem opracowania jest monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych.

Na terenie województwa dolnośląskiego za przedsięwzięcie odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Starosta Jaworski zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, zwraca się z prośbą do właścicieli lasów prywatnych o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenie w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w „Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”.

Prace terenowe w każdym roku będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie