wtorek, 05 grudzień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w raporcie X ogłosił na terenie Gminy Męcinka wystąpienie suszy na uprawach: na gruntach I kategorii:
  • kukurydza na ziarno
  • kukurydza na kiszonkę
Mając na uwadze powyższe poszkodowani rolnicy mogą składać do tut. urzędu Wnioski Producentów Rolnych o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Wnioski te dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka , w pokoju nr 11- sekretariat oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.
Załączniki:
mapa kategorii glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
wersja tabelaryczna - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0205032/
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie