piątek, 08 grudzień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Dla ukazania herbu Gminy Męcinka został zastosowany kształt tarczy – forma – zwanej gotycką. 

Herb Mały Gminy Męcinka stanowią:

tarcza o kształcie tarczy gotyckiej – podzielona w pas (w połowie) – poziomo – na dwie części. W górnym polu tarczy barwy złota sierp czarnego półksiężyca z wyrastającym z jego środka krzyżem w takiejże barwie. (Z mocnymi „szeryfami” u końców ramion). W dolnym szachowym (szacowanym) polu tarczy czerwonosrebrnym – trójrzędowy w pięć cegieł (lub gontów).

Image

Herb Wielki Gminy Męcinka tworzą:

u bocznic tarczy dwa podtrzymujące ją wspięte lwy barwy czerwieni na złotym obrysie, zwrócone ku sobie korpusami, głowami obrócone ku tyłowi, ku podwójnym ogonom uniesionym wysoko i zakręconym. Z paszcz wywalone czerwone ozory. U podstawy tarczy i u dolnych tylnych łap lwów, złota wstęga w czerwonym obrysie, z czerwono kreśloną czcionką liter o kształcie pisma zwanego antykwą – z napisem – Gmina + Męcinka + Gmina.

Cały wizerunek Herbu Wielkiego Gminy Męcinka jest umieszczony na poziomej usztywnionej planszy tekturowej barwy szarej, która ma wymiary 82 x 112 cm. W/w wizerunek jest ilustracją uchwały Rady Gminy Męcinka wynoszącej projekt herbu do godności herbu Gminy Męcinka w oparciu – o ustawę o samorządzie gminnym.

Image

Flagę Gminy Męcinka stanowi prostokątny plakat tkaniny, poziomy – o proporcji szerokości do długości jak 5:8. Tkanina jest podzielona na trzy strefy (pasy) – poziome, we wzajemnej proporcji jak 1:1:1 – wzajem jednakowej szerokości (wysokości). Strefy wymieniając od góry – są barwy: czarnej, złotej i czerwonej. W druku flag (a nie w jednostkowej chorągwi – sztandarze) – barwa żółta jest zamiennikiem barwy złota (której w druku flag się nie stosuje).

 Image

Gdy flaga rozwinie się w prawo, a maszt wprowadzimy do układu poziomego (układem europejskim) – strefy barwne będą zwisać pionowo i barwa czerwona (kolor kraplak) będzie zawsze przy maszcie, barwa złota – tu żółta – w środku, natomiast czerń będzie zawsze ostatnią barwą – na zewnątrz od masztu.

Załącznikiem do projektu jest (nie wchodzący w zakres uchwały) – zespół plansz formatu 50x70 cm z szarej usztywnionej tektury – obrazujący chorągiew i flagi Gminy Męcinka.

Natomiast wizerunek herbu jest wzorcem Herbu Gminy Męcinka i odwzorowaniem w skali 1:1 – wizerunku herbu do chorągwi uroczystej (formy sztandaru) Gminy Męcinka.

Ukazane w herbie znak i barwy są nawiązaniem do najwyższych wartości Piastów Śląskich, jakimi były ich godła i barwy w heraldyce piastowskiej.

Uchwała Rady Gminy Męcinka w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Gminy Męcinka.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2007r Nr 114, pod pozycją 1511 i wejdzie w życie z dniem 30 maja 2007r.

Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy Męcinka z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi gminy Męcinka.

 

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie