piątek, 22 wrzesień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

WÓJT GMINY MĘCINKA
OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 62/4 o pow. 0,0304 ha. Nieruchomość położona jest w obrębie wsi Słup, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Jaworze prowadzi Księgę Wieczystą nr LE1J/00012189/9.
W ewidencji geodezyjnej działka 62/4 figuruje jako Ba – tereny przemysłowe.

Pokaż treść ogłoszenia (format PDF)

WÓJT GMINY MĘCINKA

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka na tablicy ogłoszeń na piętrze oraz na stronie internetowej www.mecinka.pl w dniu 19 marca 2014r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości zabudowanej o nr goed. 800/4, położonej w obrębie wsi Piotrowice, która została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie