piątek, 08 grudzień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

 

OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Informujemy, że od 1 września 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince będzie przyjmował wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2014 r. i trwający do 30 września 2015 r.

Formularze nowych wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie tut. ośrodka tel. 76 871-80-97 oraz na stronie internetowej http://www.mecinka.pl

Godziny przyjmowania wniosków:

- od poniedziałku do czwartku 7oo do 15oo

- piątek 8oo do 16oo

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

  • - zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów za rok 2013
  • - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane w 2013 roku  
  • - zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych
  • - zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia
  • - kserokopia dowodu osobistego
  • - kserokopia aktów urodzenia dzieci
  • - wyrok sądu zasądzający alimenty
  • - wysokość otrzymanego stypendium w 2013 roku
  • - dokument określający wysokość utraconego bądź uzyskanego dochodu

 

 

 

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 września do 31 października wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie