wtorek, 06 grudzień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

Obwieszczenie
Wójta Gminy Męcinka
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Męcinka uchwały nr XII/85/2015 z dnia 22 października 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej obszar części działki nr 929/1 i części działki ewidencyjnej nr 929/2 w obrębie geodezyjnym Piotrowice.

Dokument - treść obwieszczenia (format PDF)
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie