wtorek, 06 grudzień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Męcinka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Męcinka uchwały nr IX/71/2015 z dnia 31 lipca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka (obszar działki nr 438 i 457dr w obr. Słup).

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie