poniedziałek, 25 wrzesień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Informacja Wójta Gminy Męcinka

o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu, położonej w obrębie wsi Słup:

  1. Przetarg odbył się w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka.
  2. Przetargiem objęto działkę gruntu o nr geod. 136/9, o pow. 0,1000 ha, położoną we wsi Słup, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaworze prowadzi księgę wieczystą LE1J/00012189/9.
  3. Do przetargu przystąpiła - 1 osoba (małżeństwo).
  4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 40 000,00 zł. netto.
  5. Cena osiągnięta w rokowaniach wynosi – 40 400,00 zł. netto.
  6. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą zostali Ireneusz i Monika Sywała.

Niniejsza informacja zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Wójt Gminy Męcinka

zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004r. ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze późn. zm.) informuje, że:

Ogłoszony na dzień 30 kwietnia 2014r. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych oznaczone nr geod. 136/4, 136/5, 136/12 i 136/13 położone w obrębie wsi Słup, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1J/00012189/9 zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie