piątek, 08 grudzień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA

Informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, na tablicy ogłoszeń na piętrze oraz na stronie internetowej w dniu 25 maja 2015r. został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz
z przeznaczeniem do oddania w najem lokal użytkowy w budynku nr 10A w Męcince w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 31/2015 Wójta Gminy Męcinka z dnia 21 maja 2015r.

Informacja Wójta

WÓJT GMINY MĘCINKA

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, na tablicy ogłoszeń na piętrze oraz na stronie internetowej w dniu 7 maja 2015r. został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym 129 w Muchowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 25/2015 Wójta Gminy Męcinka z dnia 5 maja 2015r.

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2015 (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie