wtorek, 09 sierpień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

OKRES ZASIŁKOWY 2009/2010

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Informujemy, że od 1 września 2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince będzie przyjmował wnioski na świadczenia z funduszu rodzinne na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2009r. i trwający do 31 października 2010r.

Formularze nowych wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie tut. ośrodka tel. 076-871-80-97 oraz na stronie internetowej bip.mecinka.dolnyslask.pl

Godziny przyjmowania wniosków:

- od poniedziałku do czwartku 7.00 do 15.00

- piątek 8.00 do 16.00

Świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli dochód rodziny osiągnięty w roku 2008 nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 504 zł lub 583 zł, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia lub 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, a do 24 roku życia osobie niepełnosprawnej uczącej się w szkole lub szkole wyższej.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów za rok 2008

- zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych

- zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub  ukończyło 18 rok życia

- kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenia

- kserokopia aktów urodzenia dzieci

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

- kserokopia wyroku sądu zasądzająca alimenty

- kserokopia wyroku sądu orzekająca rozwód lub separację

- przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów jeżeli płacone są na rzecz osób spoza rodziny

- wysokość otrzymanego stypendium w 2008 roku

- dokument określający wysokość utraconego bądź uzyskanego dochodu

- w przypadku ubiegania się o dodatek wychowawczy: zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu oraz okresie zatrudnienia, zaświadczenie z ZUS, że osoba ubiegająca się o urlop wychowawczy została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

- w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania: akt zgonu rodzica bądź akt zupełny urodzenia dziecka

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne  na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 października do 30 listopada 2009r.  wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  następuje do dnia 31 grudnia 2009r. .

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie