niedziela, 22 października 2017

Odbiór opon samochodowych

Drukuj
 
Informujemy o przedłużeniu terminu odbioru opon samochodowych dla miejscowości , w których zgodnie z harmonogramem odbiór nie został jeszcze wykonany (zmiana ta wynika z faktu wystawienia przez mieszkańców znacznych ilości opon samochodowych).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych

Drukuj
 

W dniach 26.09-03.10.2017 r. od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wyłącznie samochody osobowe). Zbiórką objęte będą m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie oraz opony z samochodów osobowych.

Harmonogram zbiórki podany został w załączniku (format PDF)

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych

Drukuj
 
W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2017 r. ( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 29 XII 2016 r. - Dz.U. z 2017 r, poz.19) zmian w zakresie sposobu selektywnej zbiórki odpadów informujemy, że na terenie Gminy Męcinka obowiązywać będzie dotychczasowy system selektywnego zbierania odpadów w podziale na frakcje :

- szkło białe i kolorowe / worek zielony/,
- tworzywa sztuczne i papier /worek niebieski/

do dnia 31.12.2019 r.

Czytaj więcej: Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywny sposób...

Zbiórka wielkogabarytów oraz sprzętu RTV i AGD z terenu Gminy Męcinka

Drukuj
 

Informujemy, że w dniach 24-25 kwietnia 2017 r. odbędzie się zbiórka wielkogabarytów oraz zużytego sprzętu RTV i AGD wg poniższego harmonogramu

Zbiórka sprzętu
Pobierz harmonogram (format PDF)

Worki do segregacji odpadów

Drukuj
 
Informujemy, że od dnia 16.12.2016 r. pracownicy gminy rozpoczęli dystrybucję worków  przeznaczonych do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych w roku 2017:

- papieru i tworzyw sztucznych (kolor niebieski),

- szkła (kolor zielony).

W przypadku nieotrzymania worków prosimy o zgłoszenie się do pok. nr 6 w Urzędzie Gminy Męcinka.

Top!
Top!