środa, 13 grudnia 2017

Odbiór worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na rok 2018

Drukuj
 
Informujemy, że mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych na terenie sołectw:
Chełmiec, Chroślice, Kondratów, Małuszów, Muchów, Myślinów, Piotrowice, Pomocne, Sichów, Przybyłowice , Sichówek, Słup i Stanisławów
mogą odbierać worki ( niebieskie i zielone) u sołtysów.
Worki dla mieszańców sołectwa Męcinka dostępne są w urzędzie gminy w pokoju nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Odbiór opon samochodowych

Drukuj
 
Informujemy o przedłużeniu terminu odbioru opon samochodowych dla miejscowości , w których zgodnie z harmonogramem odbiór nie został jeszcze wykonany (zmiana ta wynika z faktu wystawienia przez mieszkańców znacznych ilości opon samochodowych).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych

Drukuj
 

W dniach 26.09-03.10.2017 r. od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wyłącznie samochody osobowe). Zbiórką objęte będą m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie oraz opony z samochodów osobowych.

Harmonogram zbiórki podany został w załączniku (format PDF)

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych

Drukuj
 
W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2017 r. ( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 29 XII 2016 r. - Dz.U. z 2017 r, poz.19) zmian w zakresie sposobu selektywnej zbiórki odpadów informujemy, że na terenie Gminy Męcinka obowiązywać będzie dotychczasowy system selektywnego zbierania odpadów w podziale na frakcje :

- szkło białe i kolorowe / worek zielony/,
- tworzywa sztuczne i papier /worek niebieski/

do dnia 31.12.2019 r.

Czytaj więcej: Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywny sposób...

Zbiórka wielkogabarytów oraz sprzętu RTV i AGD z terenu Gminy Męcinka

Drukuj
 

Informujemy, że w dniach 24-25 kwietnia 2017 r. odbędzie się zbiórka wielkogabarytów oraz zużytego sprzętu RTV i AGD wg poniższego harmonogramu

Zbiórka sprzętu
Pobierz harmonogram (format PDF)

Top!
Top!