sobota, 24 lutego 2018

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW Z TERENU GMINY MĘCINKA

Drukuj
 
Informujemy, że w dniach 13-14 marca 2018 r. odbędzie się zbiórka wielkogabarytów wg poniższego harmonogramu

Termin odbioru:
13 marca 2018 r. (wtorek) Przybyłowice, Małuszów, Słup/Słup Osiedle, Chroślice, Męcinka, Nowa Męcinka, Bogaczów, Piotrowice/Piotrowice Osiedle, Chełmiec, Jerzyków
14 marca 2018 r. (środa) Kondratów, Stanisławów/ Stanisławów Osiedle, Sichów, Sichówek, Pomocne, Kol.Raczyce, Myślinów, Muchów

Treść informacji

ZBIÓRKA SPRZĘTU RTV i AGD Z TERENU GMINY MĘCINKA

Drukuj
 
Informujemy, że w dniach 15-16 marca 2018 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD wg poniższego harmonogramu

Termin odbioru: 
15 marca 2018 r. (czwartek) Przybyłowice, Małuszów, Słup/Słup Osiedle, Chroślice, Męcinka, Nowa Męcinka, Bogaczów, Piotrowice/Piotrowice Osiedle, Chełmiec, Jerzyków
16 marca 2018 r. (piątek) Kondratów, Stanisławów/ Stanisławów Osiedle, Sichów, Sichówek, Pomocne, Kol.Raczyce, Myślinów, Muchów

Treść informacji

Odbiór worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na rok 2018

Drukuj
 
Informujemy, że mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych na terenie sołectw:
Chełmiec, Chroślice, Kondratów, Małuszów, Muchów, Myślinów, Piotrowice, Pomocne, Sichów, Przybyłowice , Sichówek, Słup i Stanisławów
mogą odbierać worki ( niebieskie i zielone) u sołtysów.
Worki dla mieszańców sołectwa Męcinka dostępne są w urzędzie gminy w pokoju nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Odbiór opon samochodowych

Drukuj
 
Informujemy o przedłużeniu terminu odbioru opon samochodowych dla miejscowości , w których zgodnie z harmonogramem odbiór nie został jeszcze wykonany (zmiana ta wynika z faktu wystawienia przez mieszkańców znacznych ilości opon samochodowych).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych

Drukuj
 

W dniach 26.09-03.10.2017 r. od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wyłącznie samochody osobowe). Zbiórką objęte będą m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie oraz opony z samochodów osobowych.

Harmonogram zbiórki podany został w załączniku (format PDF)

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych

Drukuj
 
W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2017 r. ( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 29 XII 2016 r. - Dz.U. z 2017 r, poz.19) zmian w zakresie sposobu selektywnej zbiórki odpadów informujemy, że na terenie Gminy Męcinka obowiązywać będzie dotychczasowy system selektywnego zbierania odpadów w podziale na frakcje :

- szkło białe i kolorowe / worek zielony/,
- tworzywa sztuczne i papier /worek niebieski/

do dnia 31.12.2019 r.

Czytaj więcej: Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywny sposób...

Top!
Top!