czwartek, 28 maja 2015
Gmina Męcinka 10 lat w Unii Europejskiej
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
ZDOBYTE PRZEZ
GMINĘ MĘCINKA
Biogazownia rolnicza w Piotrowicach

Dzwoń "na biurko"

Bezpośrednie telefony do urzędników
Nowy ład śmieciowy
niewerbalna
PUP w Jaworze
mikroporady.pl
Komunikaty
KRUS
Agencja Nieruchomości Rolnych
Serwis samorządowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy

Telefon do Wójta

Rozmiar czcionki:
Telefon do Wójta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Męcince

Rozmiar czcionki:

WÓJT GMINY MĘCINKA
dnia 25 maja 2015 r.
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

Zespołu Szkół w Męcince, Męcinka 10b

Więcej szczegółów - ogłoszenie konkursu (format PDF)

Konkurs na dyrektora szkoły czyli współdecydowanie w ważnej sprawie

Zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. W sierpniu 2015 r. kończy się pięcioletnia kadencja obecnego dyrektora Zespołu Szkól w Męcince, w związku z czym organ prowadzący szkołę przeprowadza konkurs na wyżej wymienione stanowisko.

Szanowni Mieszkańcy Gminy,
     edukacja to bardzo ważny i wrażliwy obszar każdego z nas, dotyczy bowiem rozwoju umysłowego człowieka, procesu zdobywania wiedzy, kształtowania cech osobowych i umiejętności, ale i wychowania. Bardzo ważne zatem jest kto kieruje szkołą, ale i kto kreuje proces edukacji w obrębie społeczności lokalnej. To ważne zadanie przypada właśnie dyrektorowi szkoły oraz kierowanej przez niego kadrze pedagogicznej.
     Ustawodawca przewidział pięcioletnią kadencyjność stanowiska dyrektora, po której następuje konkurs mogący być również jednocześnie weryfikacją pracy dotychczasowego dyrektora. Ustawodawca dopuszcza również powierzenie stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi bez przeprowadzenia konkursu. Uważam jednak, że formuła konkursu uregulowana ustawą o systemie oświaty doskonale realizuje promowaną przeze mnie formę współdecydowania i partycypacji społecznej w podejmowaniu ważnych dla gminy decyzji. Dyrektor szkoły wyłaniany jest bowiem przez komisję składającą się z przedstawicieli organu prowadzącego, rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych oraz organu nadzoru, którym jest kuratorium oświaty. Zatem przy wyborze tej ważnej funkcji udział biorą zarówno przedstawiciele społeczności lokalnej, jak i specjaliści.
     To bardzo ważna decyzja, bowiem dotyczy przyszłości naszych dzieci. Bardzo często sposób w jaki zostały one ukształtowane na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej rzutuje na ich późniejsze życie. Procedura konkursowa pozwala na wyłonienie najlepszego kandydata mającego wizję rozwoju oraz ciekawy pomysł na szkołę. Procedura konkursowa pozwala także na realizację zasady współdecydowania i udziału społeczeństwa w ważnych decyzjach dotyczących gminy. Ogranicza jednocześnie jednoosobowe i subiektywne podejście do sprawy organowi wykonawczemu gminy, którym jest wójt. Dlatego też będę przeprowadzał konkursy w każdym przypadku dotyczącym stanowisk kierowniczych jednostek organizacyjnych Gminy Męcinka związanych z kadencyjnością.
     Komisji konkursowej życzę dokonania dobrego wyboru. Wyrażam głęboką ufność w to, że podczas podejmowania decyzji brane będzie pod uwagę przede wszystkim dobro naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku
Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

Wspólne świętowanie samorządowców w Gminie Męcinka

Rozmiar czcionki:

"Wspólne świętowanie samorządowców w Gminie MęcinkaTo wielka wspólna praca wójtów i radych wszystkich kadencji, pracowników Urzędu Gminy Męcinka, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i samych mieszkańców przyczyniła się do tego, co obecnie w Gminie Męcinka posiadamy, czym dysponujemy i do tego jak wygląda ta nasza „Mała Ojczyzna”. To nigdy nie był i nie jest sukces jednej osoby. To jest zawsze ciężka i długoletnia praca bardzo wielu ludzi. Mając na względzie poszanowanie tych wartości oraz docenienie trudu pracy Samorządowców, od obecnego roku wprowadzam coroczną tradycję obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Gminie Męcinka. Bardzo ważnym wydarzeniem w historii samorządu było również przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, co dało szansę na przypływ dodatkowych pieniędzy do budżetu wielu gmin i tym samym ułatwiło realizację podstawowych usług dla mieszkańców” – powiedział wójt Mirosław Brzozowski podczas uroczystej sesji z okazji Dnia Samorządowca oraz 25 rocznicy Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Czytaj więcej: Wspólne świętowanie samorządowców w Gminie Męcinka

Wynik konkursu na kierownika GOZ

Rozmiar czcionki:
Informacja o wynikach naboru w konkursie na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach.

Informacja.pdf

Sympozjon Sudecki pod Czartowską Skałą

Rozmiar czcionki:

Sympozjon Sudecki pod Czartowską SkałąW dniu 6 czerwca 2015 roku o godz. 16:00 odbędzie się "Sympozjon Sudecki pod Czartowską Skałą" pod hasłem "Śladem ludów i kultur w Sudetach".
W programie m.in. koncert zespołu Sol-Et-Luda z Warszawy

Dokument - Sympozjon Sudecki pod Czartowską Skałą (format PDF)

21. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych

Rozmiar czcionki:

21. Mistrzostwa Polski w Technikach JaskiniowychSpeleoklub „Bobry” Żagań zaprasza na 21. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych, które odbędą się w przyszły weekend, tj. 29-31 maja w Wojcieszowie w Kamieniołomie "Gruszka", ok. 25 km od Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie).

Czytaj więcej: 21. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych

Zielone Świątki

Rozmiar czcionki:

Szanowni Mieszkańcy Gminy!

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w tradycji nazywana Zielonymi Świątkami to święto rolników oraz wszystkich związanych z pracą na roli. To także dzień, w którym wspominanym naszego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszkę. Z tej racji składam najlepsze życzenia wszystkim rolnikom oraz ludziom związanym z ziemią.

Nasza Ojczysta Ziemia to wielki skarb, jaki posiadamy. Ci zaś, którzy od wieków ją uprawiają zawsze związani byli z chrześcijańską tradycją oraz głębokim poczuciem patriotyzmu i odpowiedzialności za Polskę.

Drodzy rolnicy w Wasze święto życzę Wam, aby Wasza praca zawsze była doceniana i odpowiednio wynagradzana. Dla Was i Waszych rodzin składam podziękowanie za trud i ciężką pracę oraz życzę wszelkiej pomyślności.

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                      Mirosław Brzozowski
                                                                                                                                      Wójt Gminy Męcinka

Odremontowano drogę Bogaczów – Pomocne

Rozmiar czcionki:

Remont drogiW odpowiedzi na potrzeby mieszkańców wielokrotnie zgłaszane zarówno telefonicznie, jak i podczas zebrań wiejskich w sprawie poprawy jakości drogi Bogaczów - Pomocne, Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski podjął starania u dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych p. Zbigniewa Zdebiaka i w maju br. wykonany został remont tej drogi.

Czytaj więcej: Odremontowano drogę Bogaczów – Pomocne

Uroczysta sesja Rady Gminy Męcinka

Rozmiar czcionki:
Wójt Gminy Męcinka
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Męcinka

zapraszają na uroczystą sesję zwołaną z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,
która odbędzie się 27 maja 2015 r. o godzinie 10.00
w sali widowiskowej Gminnego Obiektu Kulturalno Edukacyjnego w Męcince, Męcinka 85.

Porządek obrad (format PDF)

Umowa na przebudowę drogi w Piotrowicach podpisana

Rozmiar czcionki:

Podpisanie umowyPrzedstawiciel firmy BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Wójt Gminy Męcinka w dniu 22 maja 2015 r. podpisali umowę na przebudowę drogi gminnej nr 110 315 w Piotrowicach.

Wykonany zostanie prawie kilometr drogi ( od transformatora przy skrzyżowaniu w „dolnych” Piotrowicach do mostu w kierunku ul. Starojaworskiej miasta Jawor) oraz 590 m chodnika ( również od transformatora przy skrzyżowaniu w „dolnych” Piotrowicach do ostatnich zabudowań mieszkalnych w kierunku mostu). Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawi estetykę wsi.

Partnerstwo zagraniczne

Top!
Top!