Strona startowa
czwartek, 26 lutego 2015
Gmina Męcinka 10 lat w Unii Europejskiej
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
ZDOBYTE PRZEZ
GMINĘ MĘCINKA
Biogazownia rolnicza w Piotrowicach
Nowy ład śmieciowy
Dzwoń "na biurko"
Bezpośrednie telefony do urzędników
niewerbalna
PUP w Jaworze
mikroporady.pl
Komunikaty
KRUS
Agencja Nieruchomości Rolnych
Serwis samorządowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Telefon do Wójta
Telefon do Wójta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

 
 
Projekty uchwał przygotowane przez wójta na sesję Rady Gminy Męcinka 26 lutego 2015 r.
środa, 11 lutego 2015 16:11

alt

Wójt Gminy Męcinka na najbliższą sesję przygotował propozycję uchwał do podjęcia przez Radę Gminy Męcinka w sprawie:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłatynastąpi jedynie zmiana podstawy prawnej

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka zmiana dla gminnego budynku w Pomocnem pod cele mieszkaniowe

3) kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Męcinka , przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów - w celu uruchomienia przedszkoli gminnych w Męcince i Piotrowicach w 2015 r.

4) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Męcinka - w celu uruchomienia przedszkoli gminnych w Męcince i Piotrowicach w 2015 r.

5) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, nauczycieli specjalistów oraz realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone na stanowiskach o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,


6) powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach,

7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Męcinka za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczympodwyższenie stawki godzinowej za udział w akcjach ratowniczych dla strażaków

8) zmian w budżecie gminy na 2015 rok

9) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2015- 2028.
 

 
Pierwsze pieniądze dla Gminy Męcinka w 2015 r.
środa, 11 lutego 2015 16:11

Pierwsze pieniądze dla Gminy Męcinka w 2015 r.Promesę na pierwsze pieniądze dla Gminy Męcinka przywiózł wójt Mirosław Brzozowski 11 lutego 2015 r. z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie otrzymał ją z rąk p. Stanisława Huskowskiego Sekretarza Stanu Wiceministra Administracji i Cyfryzacji i oraz p. Tomasza Smolarza Wojewody Dolnośląskiego.

Gmina Męcinka pozyskała 950 000 zł na przebudowę drogi gminnej w Małuszowie. „Przebudujemy 800 metrów drogi oraz zbudujemy chodnik, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz bez wątpienia poprawi estetykę wsi” – dodaje wójt.

Więcej…
 
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
piątek, 13 lutego 2015 13:36

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEMWzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 - 28 luty 2015 r.  "Tydzień Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody Tygodnia włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna i Krajowa Rada Kuratorów.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
środa, 11 lutego 2015 10:25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)

Ogłasza nabór na zatrudnienie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień celem poprowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie w Męcince.

Szczegóły - ogłoszenie o naborze (format PDF)

 
Edukacja i integracja, czyli pierwsze spotkanie wójta z sołtysami i radami sołeckimi kadencji 2015 – 2018
piątek, 06 lutego 2015 16:13

Edukacja i integracja, czyli pierwsze spotkanie wójta z sołtysami i radami sołeckimi kadencji 2015 – 2018Współczesny sołtys oprócz „zacięcia społecznikowskiego” powinien dysponować także wiedzą służącą lepszemu wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem tej funkcji” – powiedział Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski organizator pierwszego spotkania sołtysów i rad sołeckich kadencji 2015 – 2018. Spotkanie miało charakter informacyjno – edukacyjno - integracyjny i odbyło się 5 lutego 2015 r. w Męcince.

Więcej…
 
Działalność Wójta
poniedziałek, 05 stycznia 2015 14:53
Informacja z działalności wójta Mirosława Brzozowskiego za okres od 29.12.2014 - 30.01.2015r.

Pobierz plik(format PDF)

 
Przedszkola publiczne w Gminie Męcinka od września 2015 r
środa, 04 lutego 2015 12:04

WYWIAD Z WÓJTEM GMINY MĘCINKA

"Dwa pełnowymiarowe publiczne przedszkola w Męcince i Piotrowicach z wyżywieniem,
w których z edukacji przedszkolnej korzystać będą dzieci w wieku od 3 do 5 lat."

Więcej…
 
Obniżka stawek za wynajem świetlic
poniedziałek, 02 lutego 2015 14:46

Podczas zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich mieszkańcy zgłaszali wiele spraw dotyczących zamieszkiwanych sołectw oraz spraw życia lokalnego. Jedną z nich były zbyt wysokie stawki za wynajem świetlic wiejskich. Miejsca te służą organizacji nie tylko imprez sołeckich, ale również spotkań prywatnych mieszkańców takich jak uroczystości komunijne, urodzinowe, chrzciny, stypy i wiele innych. Pochylając się nad dotychczas obowiązującymi stawkami przeanalizowałem je i przyznałem słuszność mieszkańcom.

W dniu 27 stycznia 2015r. wydałem zarządzenie obniżające opłaty za wynajem świetlic. Poniżej załączam zarządzenie oraz tabelę porównawczą stawek poprzednich i nowych. Ponadto informuję, że istnieje możliwość zastosowania dodatkowej obniżki obowiązującej stawki na uzasadnioną prośbę.

Więcej…
 
Obniżka podatku od środków transportu
poniedziałek, 02 lutego 2015 14:42

Tworzenie dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w gminie Męcinka to niekrótki proces. W 2014 roku Instytut Badawczy IPC z Wrocławia na zlecenie Gminy Męcinka przeprowadził badania w celu określenia stanu gminu na potrzeby budowy strategii rozwoju Gminy Męcinka. Z badań tych wynika, że warunki do rozwoju przedsiębiorczości są niewystarczające, co potwierdza mała liczba podmiotów gospodarczych.

Poprawa tego stanu to proces, na który składać się będzie wiele elementów. Jednym z nich jest obniżka podatków. To działanie szczególnie trudne ponieważ podatki są jednym z głównych źródeł dochodów do budżetu gminy, z którego z kolei realizowane są inwestycje dla mieszkańców. Dlatego działanie to powinno być wprowadzane stopniowo. Mając na uwadze długofalowy efekt zdecydowałem się na wprowadzenie w pierwszej kolejności obniżki podatku od środków transportu.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 51
Partnerstwo zagraniczne
Kirowohrad  Pfaffroda  Rovensko pod Troskami  Obercunnersdorf
Kirowohrad Pfaffroda Rovensko
pod Troskami
Obercunnersdorf
 Odległości Odległości
Top! Top!