sobota, 04 lipca 2015
Gmina Męcinka 10 lat w Unii Europejskiej
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
ZDOBYTE PRZEZ
GMINĘ MĘCINKA

Dzwoń "na biurko"

Bezpośrednie telefony do urzędników
Nowy ład śmieciowy
niewerbalna
PUP w Jaworze
mikroporady.pl
Komunikaty
KRUS
Agencja Nieruchomości Rolnych
Serwis samorządowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy

Telefon do Wójta

Rozmiar czcionki:
Telefon do Wójta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Rozmiar czcionki:

OSTRZEŻENIE Nr 40

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/3
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 03.07.2015 do godz. 20:00 dnia 08.07.2015
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w piątek i sobotę od 30°C do 33°C, temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C. W pozostałym okresie temperatura maksymalna od 33°C do 36°C, temperatura minimalna w nocy od 20°C do 23°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

Komunikat w sprawie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel)

Rozmiar czcionki:

Nazwa instytucji: Starostwo Powiatowe w Jaworze
Nadawca: Zdzisław Lipiński  Data nadania: 07:25 2015-07-03
Priorytet: Wysoki

Na terenie woj. dolnośląskiego stwierdzono występowanie groźnego chwastu - barszczu Sosnowskiego.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel)

Nawiązanie współpracy z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze

Rozmiar czcionki:

Nawiązanie współpracy z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej GórzeKonkretne działania, które mają przyczynić się do rozwoju Gminy Męcinka były tematem spotkania Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego z władzami Karkonoskiej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, a mianowicie prof. zw. dr hab. Henrykiem Gradkowskim , prof. dr hab. Marianem Urselem, dr inż. Tadeuszem Lewandowskim oraz dr Jackiem Falkenbergiem.

Rozmowa dotyczyła współpracy w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży z Gminy Męcinka, działań edukacyjnych dla jednostek ratowniczych ochotniczych straży pożarnych, zagospodarowania turystyczno rekreacyjnego zbiornika wodnego Słup oraz promocji Gminy Męcinka.

Czytaj więcej: Nawiązanie współpracy z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze

Kino za Rogiem zaprasza

Rozmiar czcionki:

Udało się uniknąć kar

Rozmiar czcionki:

Za nieuregulowaną gospodarkę wodno – ściekową do końca 2015 r. gminy należące do aglomeracji są narażone na kary finansowe (z powodu niewyposażenia ww. miejscowości w sieć kanalizacyjną). Wynika to z zobowiązań Polski związanych z realizacją zapisów przyjętych w traktacie akcesyjnym dotyczących zgodności aglomeracji z dyrektywą 91/271/EWG.

Na szczęście szereg starań, które zostały podjęte zaowocował wyłączeniem z aglomeracji złotoryjskiej miejscowości Pomocne, Kondratów, Stanisławów i Muchów.

Obecnie czekam jeszcze na wyłączenie z aglomeracji jaworskiej miejscowości Myślinów. Wcześniejsze włączenie powyższych miejscowości do aglomeracji blokowało również możliwość ubiegania się o środki unijne z PROW 2014 – 2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie mamy szansę zarówno pozyskać dotację unijną z powyższego programu oraz unikniemy ewentualnych kar za nieuregulowaną przez tak wiele lat gospodarkę wodno – ściekową w naszej gminie.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

Czyny społeczne w Małuszowie i Przybyłowicach

Rozmiar czcionki:
Czyny społeczne
Czyny społeczne

Aktywni mieszkańcy to najlepsza wizytówka sołectwa, a taką bez wątpienia posiadają Małuszów i Przybyłowice. W czerwcu br. mimo kapryśnej aury solidarnie zebrali się w sołectwach i pracowali na rzecz swojej małej ojczyzny.

Małuszowianie uporządkowali i wyrównali teren pod przyszłe boisko. Zasiali również zakupioną przez Gminę Męcinka trawę.

Przybyłowiczanie z kolei wykonali samodzielnie montaż ogrodzenia wokół terenu rekreacyjnego, które zakupiła gmina oraz przeprowadzili uporządkowanie, odkrzaczenie i wyrównanie terenu. Mieszkańcy utwardzili również teren przy sali, nasiali trawę oraz posadzili drzewa i krzewy. Społeczność lokalna do prac wykorzystała swój prywatny sprzęt i narzędzia. Pracujących na rzecz wsi z poczęstunkiem odwiedził wójt Mirosław Brzozowski.

Czytaj więcej: Czyny społeczne w Małuszowie i Przybyłowicach

VII sesja Rady Gminy Męcinka

Rozmiar czcionki:

VII sesja Rady Gminy Męcinka25 czerwca 2015 r. miała miejsce VII sesja Rady Gminy Męcinka. W sesji uczestniczyło 15 radnych, a także sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.

Podczas sesji Wójt Gminy Mirosław Brzozowski przedłożył sprawozdanie z działalności za okres półrocza, tj. od objęcia obowiązków wójta w grudniu 2014 r. oraz złożył informację z działalności za okres od ostatniej sesji, tj. od 01.05.2015 r. do 25.06.2015 r.

W trakcie sesji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Męcinka za 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Męcinka za 2014 rok oraz zostało udzielone absolutorium Wójtowi Gminy Męcinka za 2014 rok.

Czytaj więcej: VII sesja Rady Gminy Męcinka

Informacja z działalności Wójta Gminy Męcinka za czerwiec 2015 r.

Rozmiar czcionki:

Informacja z działalności wójta Mirosława Brzozowskiego za okres od 01.05.2015 - 25.06.2015r.

Pobierz plik - informacja z działalności (format PDF)

Czas pracy lekarzy w Gminie Męcinka od lipca 2015 r.

Rozmiar czcionki:

Czas pracy lekarzy w Gminie Męcinka od lipca 2015 r.

Powiększ informację o czasie pracy lekarzy (format PDF)

Partnerstwo zagraniczne

Top!
Top!