niedziela, 22 maj 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

OKRES ZASIŁKOWY 2009/2010

ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Informujemy, że od 1 sierpnia 2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince będzie przyjmował wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2009r. i trwający do 30 września 2010r.

Formularze nowych wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie tut. ośrodka tel. 076-871-80-97 oraz na stronie internetowej bip.mecinka.dolnyslask.pl

Godziny przyjmowania wniosków:

- od poniedziałku do czwartku 7.00 do 15.00

- piątek 8.00 do 16.00

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów za rok 2008

- zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych

- zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

- kserokopia dowodu osobistego

- kserokopia aktów urodzenia dzieci

- wyrok sądu zasądzający alimenty

- wysokość otrzymanego stypendium w 2008 roku

- dokument określający wysokość utraconego bądź uzyskanego dochodu

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 września do 31 października wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie