sobota, 29 styczeń 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

logo

Fundusze Europejskie - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Gminy Męcinka-budynek świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach

Gmina Męcinka realizuje projekt „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Gminy Męcinka-budynek świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne”, Typ 3.3. A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Męcinka. Cele szczegółowe:
– wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym na terenie Gminy Męcinka i obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych w Gminie Męcinka;
– poprawa jakości powietrza w Gminie Męcinka;
– zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego poprzez termomodernizację 1 budynku użyteczności publicznej;
– obniżenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej;
– zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby związane z jakością powietrza, w tym choroby układu oddechowego;
– poprawa stanu środowiska naturalnego (dzięki projektowi ograniczeniu ulegnie ilość emitowanych bezpośrednio do atmosfery zanieczyszczeń i toksycznych substancji, np. pyłu PM 10, powyższe wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza atmosferycznego);
– poprawa warunków korzystania z zasobów publicznych obiekcie dzięki komfortowym warunkom termicznym (termomodernizacja obiektu poprawi mikroklimat i zapewni utrzymywanie odpowiedniej temperatury, co wpłynie na spadek zachorowalności użytkowników obiektu).

Wymierne wartości dla celów szczegółowych:
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 231,31 GJ/rok, tj. 78,89 %;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 5,32 MWh/rok, tj. 80,67%;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 206 529 kWh; tj. 100%;
- Ilość zaoszczędzonej energii końcowej: 231,31 GJ/rok, tj. 78,89%;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 22,51 MgeCO2/rok, tj. 98,28%

Wymierne wartości dla zakresu rzeczowego:
– Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 453,36 m2;
– Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt.
– Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt.
– Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 szt.

Niższa emisja to lepsza jakość powietrza, co przekłada się zarówno na stan środowiska naturalnego jaki i zdrowotności mieszkańców i ich jakości życia.

Główne grupy docelowe: Mieszkańcy gminy Męcinka, użytkownicy świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach; Gmina Męcinka.

Całkowita wartość projektu: 578 249,05 zł

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego: 490 361,64 zł

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie