w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz