W dniu 30 września br. odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Męcinka. W sesji udział wzięło 13 radnych, kierownictwo Urzędu Gminy Męcinka oraz sołtysi. Podczas sesji wójt Mirosław Brzozowski przedstawił informacje z działalności za okres od ostatniej sesji.

Radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka – ETAP II,
4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka,
5) udzielenia dotacji z budżetu gminy
6) zmiany budżetu Gminy Męcinka na 2021 rok
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2021 – 2025.

prezentacja pdf

Zobacz prezentację - WYKONANIE BUDŻETU GMINY MĘCINKA I półrocze 2021