sobota, 04 grudzień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

W dniu 30 września br. odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Męcinka. W sesji udział wzięło 13 radnych, kierownictwo Urzędu Gminy Męcinka oraz sołtysi. Podczas sesji wójt Mirosław Brzozowski przedstawił informacje z działalności za okres od ostatniej sesji.

Radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka – ETAP II,
4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka,
5) udzielenia dotacji z budżetu gminy
6) zmiany budżetu Gminy Męcinka na 2021 rok
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2021 – 2025.

prezentacja pdf

Zobacz prezentację - WYKONANIE BUDŻETU GMINY MĘCINKA I półrocze 2021

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie