logo

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Myślinowie
Dofinansowanie: 400 000,00 zł
Całkowita wartość: 1 263 376,91 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót polegających na:
 1. wykonaniu robót ziemnych,
 2. wykonaniu fundamentów,
 3. wykonaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 4. wykonaniu ścianek działowych,
 5. wykonaniu kominów,
 6. wykonaniu stropów budynku
 7. wykonaniu dachu budynku z pokryciem,
 8. wykonaniu posadzek na parterze i piętrze,
 9. montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
 10. wykonaniu tynków wewnętrznych, malowanie ścian,
 11. wykonaniu robót wykończeniowych – podłogi, ściany i sufity,
 12. wykonaniu ocieplenia budynku wraz tynkiem i malowaniem ścian,
 13. wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, termicznej i akustycznej,
 14. wykonaniu podestu zewnętrznego,
 15. wykonaniu wentylacji,
 16. wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 17. wykonaniu instalacji oświetlenia,
 18. wykonaniu urządzeń piorunochronnych,
 19. wykonaniu urządzeń teletechnicznych,
 20. wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 21. wykonaniu instalacji c.o. wraz z pompą ciepła,
 22. wykonaniu przyłącza wodociągowego,
 23. wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 20m3,
 24. wykonaniu przyłącza energetycznego do budynku,
 25. wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9,88 kWp,