1. Wpis działalności do CEIDG
  2. Zmiana wpisu w CEIDG
  3. Zawieszenie działalności
  4. Wznowienie działalności
  5. Wykreślenie wpisu z CEIDG
  6. Informacja o przedsiębiorcy wykreślonym, nie widniejącym w CEIDG