o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Męcinka o numerze geodezyjnym 42/7, o powierzchni 0,2548ha ( Rllla, Rlllb, RIVa)

Pełna treść ogłoszenia