Wybory sołeckie w PiotrowicachWybory sołeckie w Piotrowicach Wybory sołtysa i ośmioosobowej rady sołeckiej w Piotrowicach przeprowadzono 5 stycznia 2015 r.

W zebraniu udział wzięło 278 osób, co stanowi 34% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa wsi oraz 14 kandydatur do rady sołeckiej. Powołana do ustalenia wyników wyborów komisja wyborcza ustaliła, że sołtysem wsi Piotrowice został Andrzej Ankus , który otrzymał 147 głosów. Drugi kandydat – Mieczysław Fornalski otrzymał 131 głosów poparcia.

Do rady sołeckiej mieszkańcy wybrali następujących członków: Krystyna Domaradzka, Michał Drozd, Kamil Dudek, Janina Kopeć, Anna Łupkowska, Jan Piotrowski, Agnieszka Śmiłowska i Krystyna Włosińska.

W trakcie spotkania Wójt Gminy Mirosław Brzozowski przeprowadził również konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju gminy Męcinka, natomiast obecny na zebraniu wiejskim Starosta Powiatu Jaworskiego zadeklarował chęć współpracy z Gminą Męcinka.