piątek, 08 grudzień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Wybory sołeckie w PiotrowicachWybory sołeckie w Piotrowicach Wybory sołtysa i ośmioosobowej rady sołeckiej w Piotrowicach przeprowadzono 5 stycznia 2015 r.

W zebraniu udział wzięło 278 osób, co stanowi 34% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa wsi oraz 14 kandydatur do rady sołeckiej. Powołana do ustalenia wyników wyborów komisja wyborcza ustaliła, że sołtysem wsi Piotrowice został Andrzej Ankus , który otrzymał 147 głosów. Drugi kandydat – Mieczysław Fornalski otrzymał 131 głosów poparcia.

Do rady sołeckiej mieszkańcy wybrali następujących członków: Krystyna Domaradzka, Michał Drozd, Kamil Dudek, Janina Kopeć, Anna Łupkowska, Jan Piotrowski, Agnieszka Śmiłowska i Krystyna Włosińska.

W trakcie spotkania Wójt Gminy Mirosław Brzozowski przeprowadził również konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju gminy Męcinka, natomiast obecny na zebraniu wiejskim Starosta Powiatu Jaworskiego zadeklarował chęć współpracy z Gminą Męcinka.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie