Zarząd Koła Łowieckiego „Ostoja" w Jeleniej Górze informuje, że w związku z wytycznymi o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się ASF wydanymi przez ZG PZŁ organizuje na terenie obwodu 211 dodatkowe polowanie zbiorowe. Dodatkowe polowanie połączone z poszukiwaniem padłych dzików odbędzie się 15.01.2022r (sobota) oraz 16.01.2022r (niedziela). Rozpoczęcie polowania godzina 08°°, zakończenie godzina 1600.