w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Męcinka, położonego we wsi Słup nr 55A

Treść zarządzenia