w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Męcinka i ogłoszenia wykazu

Treść zarządzenia