Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski informuje, że zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-WCZK.642.104.2021.LK z dnia 13 grudnia 2021 r., w sprawie treningu ostrzegania o uderzeniach z powietrza, którego elementem będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 17 lutego 2022 r. w godzinach od 09:00 do 15:00 na terenie Gminy Męcinka planowane jest przeprowadzenie ćwiczenia ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, z możliwym wykorzystaniem sygnałów alarmowych.
W ramach ćwiczenia zostaną uruchomione akustyczne sygnały:
Wójt Gminy Męcinka
Mirosław Brzozowski