Dolnośląski Klaster Edukacyjny łączy potencjał gospodarczy i naukowy, tworząc fundament do współpracy dla szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji okołobiznesowych. Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy dyrektorem szkoły a prezesem Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się 5 kwietnia 2022r. w siedzibie LSSE w Legnicy.
- Dzięki współpracy nasi uczniowie będą odbywać wizyty studyjne, brać udział w konkursach, konferencjach oraz lekcjach przedsiębiorczości– podkreśla Dyrektor Jolanta Cisoń.

miniatura