O G Ł O S Z E N I E
W dniu 31 stycznia 2022r. o godz. 10:00
w sali widowiskowej w Męcince, Męcinka 85
odbędzie się
  XL SESJA RADY GMINY MĘCINKA

Porządek obrad (format PDF)