20-arowa działka budowlana zlokalizowana przy placu zabaw i wiacie rekreacyjnej w Muchowie była dotychczas własnością Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W wyniku prowadzonych rozmów udało się przedmiotowy teren pozyskać. Tym samym, Gmina Męcinka wzbogaciła swoje zasoby o nieruchomość wartą kilkadziesiąt tysięcy złotych

To na tej działce powstanie świetlica wiejska dla mieszkańców na którą mamy już pozyskaną dotację z budżetu państwa.

Stosowny akt notarialny podpisany został 11 stycznia br. we Wrocławiu.

Obecnie przygotowywany jest już projekt na budowę nowego obiektu.

Pozyskana działka