Będzie bezpieczniejPrzekazano oficjalnie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy do dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. W uroczystościach wzięli udział Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Starosta Powiatu Jaworskiego Aneta Kucharzyk oraz włodarze naszego powiatu.

Warto dodać, że wszystkie samorządy Powiatu Jaworskiego wsparły Jednostkę PSP w zakupie nowego wozu bojowego, który będzie służył naszym Mieszkańcom.