w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadaniń publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Treść Zarządzenia
Treść Zarządzenia nr 2 (skan, format PDF)
Załącznik do Zarządzenia - ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.
Załącznik do Zarządzenia - ogłoszenie (skan, format PDF)
Oferta realizacji zadania
Wzór umowy