Odpowiedni poziom przeszkolenia pożarniczego strażaków oraz wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy to główne warunki funkcjonowania jednostki ochotniczej straży pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Jednostka OSP Małuszów na czele z prezesem Januszem Hołyńskim w strukturach KSRG działa od 1 grudnia 2016 r. Obecnie decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona do systemu krajowego na kolejne 5 lat.

Decyzję z rąk Komendanta Powiatowego PSP bryg. Waldemara Sarleja odebrali przedstawiciele jednostki OSP Małuszów wraz z Wójtem Gminy Męcinka Mirosławem Brzozowskim.
Na terenie Gminy Męcinka w systemie krajowym funkcjonuje również jednostka OSP Męcinka

miniatura