loteria

Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.

Pierwsze losowanie już 7 MAJA !!

Kolejne losowania:
21.05.2021 r.
08.06.2021 r.
18.06.2021 r.
02.07.2021 r.
09.07.2021 r.
14.07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów

Pamiętaj, im wcześniej zarejestrujesz zgłoszenie, tym więcej szans na wygraną!

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z Regulaminem Loterii z udziału w Loterii są wykluczone:
1. osoby niepełnoletnie przed dniem 1 kwietnia 2021 r., godz. 00:00:01,
2. pracownicy organizatora loterii, firmy Unique One sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-737), ul. Niedźwiedzia 2 A lub członkowie ich najbliższej rodziny,
3. pracownicy podmiotów wykonujących czynności związane z realizacją loterii lub , członkowie ich najbliższej rodziny
4. pracownicy jednostek służb statystyki publicznej oraz członkowie ich najbliższej rodziny, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonkowie

#LiczySięKażdy