Ogłoszenie o przetargu:

8.03.2011  Budowa parkingu wraz z sanitariatami, infokioskiem i pomieszczeniem gospodarczym przy kościele parafialnym w Słupie w ramach zadania pn.:"Południowo-Zachodni Szlak Cysterski" 

 


Rozstrzygnięcie przetargu:

5.04.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej budowy parkingu wraz z sanitariatami, infokioskiem i pomieszczeniem gospodarczym przy kościele parafialnym w Słupie w ramach zadania pn. "Południwo-Zachodni Szlak Cysterski".