W ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 prowadzone są dodatkowe zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów:

Więcej informacji - wykaz zajęć (format PDF)