Logo

WÓJT GMINY MĘCINKA
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE NT. POZYSKANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W URZĘDZIE GMINY MĘCINKA
15 MARCA 2018 R.

Zapraszam do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w Męcince Mobilnego Punktu Informacyjnego.
W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji nt. aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z funduszy europejskich, w tym zasad i procedur ubiegania się o dotacje.

Więcej informacji (format PDF)